Kaikki ecoegg aloituspaketit sekä bambupyyhkeet -15% koodilla ECOEGG15
Kaikki ecoegg aloituspaketit sekä bambupyyhkeet -15% koodilla ECOEGG15

DD465 Pintadesinfiointiaine- Käyttö- ja turvallisuusohjeet

KÄYTTÖOHJEET

Tuote on UNE-EN 13697 -standardin mukainen (likaisiin olosuhteisiin).

Kemialliset desinfiointiaineet ja antiseptiset aineet. Kemialliset desinfektioaineet ja antiseptiset aineet. Elintarviketeollisuudessa, teollisuudessa, kotitalouksissa ja julkisissa tiloissa käytetty kvantitatiivinen pintatesti bakterisidisen ja fungisidisen tehon arvioimiseksi.

Täyttää UNE-EN 14476 (puhtaat olosuhteet) konsentraation ollessa 50%, 5 minuutin kontaktissa ja ja 20ºC lämpötilassa influenssa A (H1N1) testiorganismilla.

 

Elintarviketeollisuus : Tuotteen joutumista elintarvikkeisiin ja näiden käsittelyssä käytettäviin välineisiin on vältettävä, mahdolliset pesuainejäämät on huuhdottava pois vedellä ennen tilojen ja pintojen käyttöönottoa. Älä käytä ruoan tai keittiövälineiden desinfiointiin. Älä levitä pinnoille, joilla ruokaa parhaillaan käsitellään, valmistetaan tai tarjoillaan. Pidä huoli, että aktiivinen puhdistusaine on huuhdeltu pinnoilta ennen niiden käyttöä. Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa.

 

Käyttöohjeet kosketusdesinfioinnissa: Suihkuta pinnat tai upota välineet laimentamattomaan tuotteeseen. Odota vaikutusajan verran ja huuhtele sitten vedellä.

 

Vältä suoraa ihokontaktia ja roiskealtistumista. Huuhtele altistuneet pinnat huolellisesti. Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa.

 

Yhteensopimaton orgaanisten aineiden, anionisten pesuaineiden, ammoniumin johdannaisten sekä hypokloriitin kanssa. Yhteensopimaton kromin, lyijyn, alumiinin, tinan, sinkin ja sen seoksien (pronssi, messinki jne.) kanssa. Yhteensopimaton hapettavien tuotteiden, emäksisten suolojen, kloorin, aromaattisten liuottimien ja polyfosfaattien kanssa. Ennen laaja-alaista käyttöä testaa tuotteen sopivuus materiaalien kanssa pienellä alueella.

Tyhjät astiat, tuotteen jäännökset, puhdistusvesi, astiat ja muut tuotteen käytön aikana syntyneet jäännökset katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Hävitä jätteet paikallisen lainsäädännön mukaan.

Jäännökset koodataan 2014/955 / EU-päätöksen mukaisesti.

Älä heitä pois päällystämättömille alueille tai vesistöihin. Parasta ennen 12kk

 

KOOSTUMUS:

Didecyldimethylammonium Chloride: 0.35%, biguanide

hydrochloride: 0.025% and excipients q.s.: 100%

 

VAARALAUSEKKEET: 

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

 

TURVALAUSEKKEET: 

Vältä kosketusta silmiin, iholle tai vaatteille. Vältä ympäristöpäästöjä.

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Älä unohda poistaa piilolinssejä.

IHOALTISTUMINEN: Huuhtele iho runsaalla vedellä ja saippualla, ilman hankausta.