Pakkausmerkinnät

 Label - Pakkausmerkinnät EU ympäristömerki

Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. EU-ympäristömerkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Jokaisessa maassa on oma organisaationsa valvomassa merkin käyttöä ja huolehtimassa merkin kehitystyöstä. Suomessa merkintää hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten vaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä, perustuvat yhteisön markkinoilla saavutettuun parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon. Tavoitteena on, että vain

10 – 20 % merkin soveltamisalaan kuuluvien tuoteryhmien tuotteista läpäisee vaatimukset.

 

Symbol - PakkausmerkinnätLIVE BIO

Tuotteiden liuottimet ja muuta haitalliset kemikaalit korvataan entsyymeillä ja mikrobeilla. Tällainen biologinen koostumus lisää tuotteen toimintakykyä ja tehokkuutta, tehden siitä jopa tehokkaamman kuin normaaleja kemikaaleja sisältävät vastaavat tuotteet. Puhtaat teknologiat, kuten bioteknologia ja kestävä kemia, auttavat lisäämään arvoa tuotteillemme. Bioteknologian avulla hyödynnämme eläviä organismeja ja niiden osia tai ominaisuuksia niin tuotteissa kuin tuotantoprosesseissakin. 

 

Number - PakkausmerkinnätNSF sertifiointi

NSF sertifikaatti on maailman johtava taho elintarviketurvallisuuden tuotesertifioinnissa. Se keskittyy elintarvikkeisiin, veteen, sisäilmaan ja ympäristöön. NSF tekee tuotetestauksia ja materiaalianalyysejä pistokokein tuotantolaitoksille niistä etukäteen ilmoittamatta. Tuotekehityksen jokainen näkökulma arvioidaan huolellisesti ennen kuin sille voidaan myöntää sertifikaatti. Edistäessään julkista terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua NSF-sertifikaatti ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan siihen kuuluvat säännölliset työmaatarkastukset tehtailla ja säännöllinen tuotteiden uudelleentestaus, joilla varmistetaan korkeimmat standardit.

Uusimmat tiedot tuotteista: NSF Tuote- ja palveluluettelot

 

Label - PakkausmerkinnätVOC  0%

Sisäilmassa on satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat tosin yleensä hyvin pieniä. Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan usein haihtuvien orgaanisten aineiden pitoisuuksien määrällä VOC (Volatile Organic Compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet). ( LÄHDE sisäilmayhdistus.fi) Sertifiointi ilmaisee että tuotteessa on 0% ilmaan haihtuvia VOC yhdisteitä.

 

Footprint - Pakkausmerkinnät CO2 merkintä

Tuotteen valmistuksessa on huomioitu/ kompensoitu hillijalanjälki.