Turvallisuusohjeet Ecoegg mineraalipelletit -Hajusteeton

Ainesosat:

Anionisia tensidejä>30%, ionittomat tensidit>5%-15%, Natriumkarbonaatti>11% Dinatriummetasilikaatti>11%, Kalsiumkarbonaatti>10% 

 Vaara / Fara

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn