Käyttö- ja turvallisuusohjeet: Detox tabletit

KÄYTTÖOHJE

1. Poista Detox-tabletti pakkauksestaan.

2. Aseta Detox-tabletti suoraan pesukoneesi rumpuun. Ei ole väliä, onko kone

    sivusta- vai päältätäytettävää mallia.

3. Jätä rumpu tyhjäksi kaikesta muusta paitsi Detox-tabletista ja ohjelmoi

    pesukoneeseen sen kuumin ja pitkäkestoisin pesuohjelma, mielellään 90°C.

 

TURVALLISUUSOHJEET: 

VAARA / FARA

            Vaurioittaa vakavasti silmiä/ Orsakar allvarliga ögonskador.

SISÄLTÄÄ: Natriumperkarbonaatti, adipiinihappo, natriumbikarbonaatti ( ruokasooda), sooda

NIELTYNÄ HAITALLISTA. JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn