Käsipesu + desinfiontipaketti

valmistajalta Eko Eko Shop
Loppuunmyyty
€14,90

Saimme vielä erän desinfioivaa käsidesiä ja teimme teille käsien pesupaketin

Pakettiin kuuluu

1 X  250 ml Ecogel käsisaippua  ( uudelleen täytettävä lasipullo pumpulla)

ja 

2 X  100 ml Desinfioiva käsigeeli  DD 477


Koostumus ja varotoimet 

Ecogel Käsisaippua 

Desinfioiva käsigeeli

DD477 Desinfioiva käsidesi : 

 VAARA / SYTTYVÄ 
Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä Flam. Liq. 3: H226 - Syttyvä neste ja höyry

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty .Säilytä tiiviisti suljettuna .Käytä silmiensuojainta

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta .Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Säilytä viileässä P501: Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti

Katsoit viimeksi

Poista viimeksi katsotut