Kaikki ecoegg aloituspaketit sekä bambupyyhkeet -15% koodilla ECOEGG15
Kaikki ecoegg aloituspaketit sekä bambupyyhkeet -15% koodilla ECOEGG15
Siivoushävikki: Mistä se syntyy ja miten sitä voi vähentää?

Siivoushävikki: Mistä se syntyy ja miten sitä voi vähentää?

Hävikkiviikko; on hyvä aika pohtia, miten voimme vähentää omaa hävikkiämme. Vaikka hävikkiviikossa pyritään herättämään keskustelua ruokahävikistä ja lisätä ruoan arvostusta on myös hyvä havainnoida muuta kotitaloudesta syntyvää hävikkiä, erityisesti keskitymme tässä blogissa siivoushävikkiin.  

Tarkastellaan siis hieman mitä on siivoushävikki, millaisia ympäristövaikutuksia sillä on, mitä ratkaisuja sen vähentämiseksi on luotu ja mitä ratkaisuja on tulevaisuudessa.  

Mitä on hävikki? 

Terminä hävikki voidaan määritellä monella eri tavalla, hävikkiä kuitenkin syntyy tuotteen pilaantuessa tai silloin kuin tuote tai raaka-aineet eivät ole käyttökelpoisia tai niitä ei muusta syystä pystytä hyödyntämään. Hävikkiä voi olla käyttökelpoinen tuote, joka syystä tai toisesta päätyy jätteeseen tai sellainen tuote, joka on säilytetty väärin ja ei siksi enää ole käyttökelpoinen. Kotitaloudessa hävikkiä syntyy muun muassa suunnittelemattomuudesta tai tilanteiden muuttumisesta. 

Hävikin ympäristövaikutukset 

Kuten ruokahävikillä, siivoushävikilläkin on useita ympäristövaikutuksia, joista osa on välittömiä ja osa pitkäaikaisia.  

Välittömiä vaikutuksia: 

Resurssien käyttö: Siivoustuotteiden valmistus ja jakelu vaativat energiaa, vettä ja raaka-aineita.  

Ympäristön saastuminen: Useat siivoustuotteet sisältävät haitallisia kemikaaleja, jotka saastuttavat ympäristöä. 

Ilmakehän saastuminen: Siivoustuotteiden valmistus ja jakelu tuottavat kasvihuonekaasuja. 

Pitkäaikaisia vaikutuksia: 

Ympäristön muuttuminen: Siivoustuotteiden sisältämät kemikaalit vaikuttavat ympäristön ekosysteemeihin, poistamalla sieltä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvittavia eliöitä ja mikrobeja.  

Ihmisten terveys: Suurin osa sisäilmaoireista johtuu VOC-päästöistä eli haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Tyypillisiin VOC-päästöjen lähteisiin kuuluvat muun muassa pesuaineet ja kosmetiikka. Matalat pitoisuudet ovat lähinnä hajuhaittoja. Korkeammat pitoisuudet voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytys- ja hengitysoireita, joista voi aiheutua pitkäaikaisia sairauksia.  

 

Tiesitkö, että siivoustuotteen käyttäminen ruokajätteiden siivouksessa vaikuttaa biojätteeseen. Mikäli biojäte muutetaan mullaksi vaikuttaa kemikaalit mullan koostumukseen, pieneliöihin sekä kasvua tukeviin rakenteisiin ja täten siihen mitä mullassa kasvatetaan.  
 

 

Millaisia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi on luotu? 

Hävikkiä vähentävät siivoustuotteet ovat ekosuunniteltuja - tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on otettu huomioon koko sen elinkaari, mikä on ekologisen suunnittelun perusta.  

Usein yritykset miettivät tuotteen vaikutusta ympäristöön vain valmistuksen osalta, mutta ekosuunniteltu tuote vähentää ympäristön kuormitusta raaka-aineista ja käytöstä aina tuotteen hävittämiseen asti, koko sen olemassaolon ajan. Tällainen tuote noudattaa standardia, joka varmistaa sen, että lupauksiin tuotteen turvallisuudesta ja ekologisuudesta suunnittelun, valmistuksen, käyttämisen ja hävittämisen osalta voit varmasti luottaa. 

Ratkaisuna hävikin vähentämiseksi on biologiset tuotteet, jotka ottavat inspiraatiota luonnosta. Tuotteet hyödyntävät mikrobeja ja entsyymejä puhdistaakseen likaa, mikä tekee tuotteista biohajoavia ja turvallisia niin ympäristölle kuin ihmisillekin.

Kuluttajana on tärkeää, että ostaa vain tarvitsemasi määrä tuotetta. Siivoustuotteen oikeanlainen säilyttäminen varmistaa, että tuote säilyy pitkään käyttökelpoisena. Käyttämällä tuotteen loppuun ennen kuin hankkii uuden, vähentää puolikäytettyjen tuotteiden jäämistä kaappiin tai jätteeksi kaatopaikalle. Käyttämättömiä tuotteita, joita et aio käyttää voi lahjoittaa tai myydä eteenpäin. Valitsemalla tehokkaan ja toimivan tuotteen tuote kestää pidempään sekä vähentää hävikkiä. 

Millaisia ratkaisuja tulevaisuudessa? 

Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin voisi ajatella.  

Katseemme ja ajatuksemme ovat kohti tulevaisuuteen, jossa kehitetään aina vain uusia teknologioita ja ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja kestävämpiä. Uusien materiaalien ja valmistusmenetelmien kehittäminen auttaa vähentämään siivoustuotteiden ympäristövaikutuksia. 

Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista ja ovat valmiita tekemään muutoksia kulutustottumuksiinsa. Tämä taas johtaa kysynnän kasvuun ympäristöystävällisemmille siivoustuotteille ja -palveluille, mikä taas johtaa uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämiseen.  

Ilman kysyntää ei ole tarjontaa, joten olisi tärkeää, että yhä useampi ottaisi huomioon tuotteen koko elinkaaren, kuinka se on hyvitetty ja mikä on tuotteen vaikutus ympäristöön.

 

Vedenkeittimen puhdistus: Näin saat siitä kuin uuden - tai ainakin lähes
Syyssiivous - nämä asiat kannattaa tehdä nyt!

Jätä kommentti

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.