Live Bio

Symbol - Live Bio

Mitä tarkoittaa Live bio?

A&B Laboratorios lisää tuotteisiinsa entsyymejä ja mikro-organismeja korvatakseen kemikaalit biologisilla vaihtoehdoilla. Tällainen biologinen koostumus lisää tuotteen toimintakykyä ja tehokkuutta, tehden siitä jopa tehokkaamman kuin normaaleja kemikaaleja sisältävät vastaavat tuotteet.

Puhtaat teknologiat, kuten bioteknologia ja kestävä kemia, auttavat lisäämään arvoa tuotteillemme. Bioteknologian avulla hyödynnämme eläviä organismeja ja niiden osia tai ominaisuuksia niin tuotteissa kuin tuotantoprosesseissakin. Kestävä kemia perustuu turvallisiin, ympäristöystävällisiin ja taloudellisesti kannattaviin teknologioihin. Näin tuotteemme täyttävät ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset koko elinkaarensa ajan.

A&B Laboratorios ei käytä tuotteissaan ainesosia, joiden vaikutuksia tuotteen koko elinkaaren aikana ei ole tutkittu tarkoin etukäteen. Jokaisen materiaalin ja ainesosan on täytettävä tarkoin määritellyt kriteerit ennen niiden hyväksymistä tuotantoprosessiin. Tästä vastaa ISO 9001 sertifikaatti.